Авторски права на снимките

Всички снимки и изображения използвани на сайта www.textile.bg, са обект на авторско право и изключителна собственост на фирма "Текстил.БГ" ЕООД. Никой няма права да ползва снимките и изображенията без изричното писмено съгласие от фирмата собственик.

Всяко използване без знанието на Тексил.БГ ЕООД се счита за нарушение на правата за авторското право, изрично описано в закона за авторското право и сродните му права - "ЗАПСП".

Можете да използвате снимките без изрично съгласие в случаите кокато:

- снимките се използват със съответния воден знак на textile.bg 

- снимките имат линк към съответната позиция в сайта textile.bg


Регистрирайте се, за бюлетин

Запишете се в пощенския списък Manina да получавате актуализации на новопристигналите, специални оферти и друга информация за отстъпки.